NORBEKOV

Mirsakarim Norbekov

De methode met welke professor Mirsakarim Norbekov al ontelbare mensen geholpen heeft om zichzelf te genezen, is gebaseerd op een al bijna tweeduizend jaar oude oosterse leer, het Soefisme. Zij bouwt voort op de kennis dat de mens, als een eenheid van lichaam, geest en ziel, over een enorm innerlijk potentieel beschikt, welke hij elk moment kan gebruiken. Het lichaam is het huis van de ziel. Bij ziektes kan de mens zijn ziel weer in harmonie met zijn eigen ware natuur brengen en zo zichzelf genezen.

Toen hij 18 jaar was, kreeg de in Uzbekistan geboren Norbekov te maken met een zware tegenslag. Nadat hij door meerdere mannen in elkaar was geslagen, lag hij 4 maanden in het ziekenhuis. De dokters konden hem niet helpen en gaven hem een gehandicaptenbewijs. Door de grote schade aan zijn nieren was hij afhankelijk van dialyse. Het idee om voor altijd afhankelijk van zorg te zijn, maakte hem depressief en suïcidaal. Hij wilde zich echter niet verzoenen met dit lot. Een lange reis op zoek naar genezing bracht hem uiteindelijk bij zijn leraar en meester Seid Muhammed Chasan. Deze ontmoeting met de honderdjarige meester veranderde zijn leven volledig.

Het begin van zijn leertijd was voor Mirsakarim niet makkelijk en werd gekenmerkt door opstandigheid en twijfel. Door het geduld van de meester en zijn eigen wilskracht werd hij in de loop van 4 jaren volledig gezond.

Daarna begon de echte leertijd. Hij deed dagelijks zijn oefeningen, die hem steeds meer leerde welke ongelofelijke krachten en mogelijkheden in elk mens aanwezig zijn.

Norbekov heeft de oude oosterse geneeskunst met de moderne westelijke medische kennis weten te combineren. Hij heeft alles in de praktijk uitgeprobeerd en in 1982 de naar hem benoemde methode ontwikkeld. Meer dan 30 jaar is er aan gewerkt en het wordt nog steeds continue geoptimaliseerd. Het is bewezen dat het werkt en het heeft miljoenen mensen geholpen. Met deze methode lukt het iedereen om met zijn zelfgenezend vermogen in contact te komen.

Na 1990 begon de opmars van de methode, die door enthousiaste cursusdeelnemers en verschillende publicaties internationale bekendheid kreeg.
Norbekov ziet het als zijn opdracht om door zijn methode oude wijsheden en kennis te bewaren en door te geven. Hij richtte in Moskou een instituut voor zelfgenezing op vanwaaruit hij zijn methode over de hele wereld verbreidde. Van Canada tot Nieuw Zeeland is er bijna geen land meer waar geen cursussen volgens zijn methode gegeven worden.

De Norbekov-Methode omvat met het Norbekov-Instituut meer dan 6000 medewerkers over de hele wereld.

Het geheim

Norbekov ziet zijn kennis over de menselijke natuur en zijn liefde voor de mens als zijn grootste kracht.

“Op de wereld is er geen probleem, behalve de dood, dat de mens niet kan oplossen. Wat je zaait, zal je ook oogsten. Zaai het geloof in jezelf en dan bereik je waarnaar je streeft. Zaai de liefde in jezelf en dan bereik je waar je van droomt. Zaai in jezelf het beeld dat je een weerspiegeling en een deel van God bent, dan zul jij je goddelijke mogelijkheden zien. Alles waar jij van droomt is er en dan is er ook de mogelijkheid dat het tot jou komt.

Professor Norbekov heeft een doctoraat in psychologie, pedagogie en medicinale filosofie. Hij is lid van verschillende internationale academies, ontwikkelaar van gepatenteerde uitvindingen en bestsellerauteur. Daarnaast is hij een enthousiast gevechtsporter met zwarte band-derde dan in karate.

 

Norbekov leeft met zijn vrouw in de buurt van Moskou. Samen hebben ze 7 kinderen, waarvan er 2 zijn geadopteerd.